Az oldalra felkerült:
2005. május 29-én
Kisvasút a Balaton partján
Hazánk talán legveszélyeztetettebb kisvasútja
2004. augusztus 29. 11:01


Jakóts Ádám
Szeptember első szombatja évek óta hagyományosan a MÁV Balatonfenyvesi Gazdasági Vasútjának Napja. A vonal 2002 őszi megcsonkítása óta azonban a Kisvasúti Napok nem a régiek, a rendezvény tavaly el is maradt. Idén talán másként lesz, bár a helyiek nem túl bizakodóak a kisvasút sorsát illetően.

Nosztalgiavonat az 50 éves kisvasúton az 50 éves mozdonnyal 2000-ben
A balatonfenyvesi Magyarország fiatal kisvasútjai közé tartozik, építése 1950-ben kezdődött a lecsapolt Nagy-berekben létesített szocialista állami gazdaság terményeinek fuvarozására. Teljes hossza 47 km volt 1957-ben, de ma már csak a 8 kilométeres somogyszentpáli szárnyon közlekednek a vonatok. A mezőgazdasági termények mellett mésziszapot és tőzeget is szállítottak a kisvasúton, illetve 1956-tól vesz részt a személyforgalomban is. Vontatójárművei kezdetben gőzösök voltak, de már 1953-ban felváltották őket az ekkor vadonatúj C-50-es dízelmozdonyok, melyek ma is a fő vonóerőt képezik.

Különvonat Hunyadi akolnál Mk48-as mozdonnyal
A kisvasút hanyatlása az állami gazdasággal együtt a ’70-es években vette kezdetét a teherforgalom visszaesésével, mivel a lecsapolt Berek nem igazán vált jó termőfölddé. A ’80-as évektől került előtérbe a kisvasút turisztikai szerepe, és ekkor még ezirányú fejlesztésekre is jutott pénz és akarat. Ekkor alakították ki a kisvasút vadászvonatát, ami egy konyha- és két szalonkocsiból állt, melyeket hazai és külföldi vadásztársaságok vettek igénybe. A vonalat a csisztapusztai gyógyfürdőig 1 kilométerrel meghosszabbították. A kénes vizű, reumatikus betegségek gyógyítására is alkalmas 42° C-os gyógyvíz az ’50-es években végzett olajkutató fúrások során tört fel, majd igen népszerűvé vált a Balatonnál nyaralók körében, akik szilárd burkolatú út híján kisvonattal utaztak Csisztapusztára. A megnövekedett forgalom kielégítésére és a vonatozás vonzerejének növelésére régi teherkocsikból nyitott személykocsikat alakítottak ki, és a Szobról selejtezett gőzmozdonnyal nyaranta nosztalgiavonatokat is közlekedtettek Csisztapusztára. A kisvasút Európa-szerte ismertté vált, a népszerű nosztalgiavonatok mozdonyát a vállalkozó kedvűek – tiszteletbeli mozdonyvezetői oklevéllel elismerten – még vezethették is.

Vonat halad Csisztafürdő felé 2000-ben
A ma is tartó hanyatlás 1997 körül vette kezdetét, amikor a MÁV számára egyre inkább terhessé váló kisvasút megszüntetése került napirendre. A balatonfenyvesiek és az ország vasútbarátainak összefogásával ekkor sikerült megakadályozni a bezárást, de a leépülés nem állt meg. A kisvasút és gőzöse 2000-ben még Balatonfenyvesen ünnepelte 50. születésnapját, ám a kismozdonyt a következő évben áthelyezték a budapesti Gyermekvasútra, így megszűntek nosztalgiajáratok. A nyáron még így is jó kihasználtságú csisztai vonatok 2002 őszéig közlekedtek, de ekkor a vonalhálózat nagy részét alkotó Központi Főmajor – Csiszta Gyógyfürdő, ill. Táska közti szakaszon „ideiglenes jelleggel” beszüntették a forgalmat. Ekkor kezdődött meg a – nagyobb hivatásforgalommal bíró – somogyszentpáli vonal felújítása, ami valóban némi fejlődést jelentett. Érthetetlen módon azonban az erős felépítményű, géppel beszabályozott pályára csak 20 km/h-s legnagyobb sebességet engedélyeztek, így a vonatok menetideje még mindig hosszabb, mint a felújítás idején közlekedő vonatpótló autóbuszé volt. A csisztai vonal felújítását 2003-ra ígérték, de erről ma már nem is hallani. Mióta a vonatok nem közlekednek, a fürdő forgalma is tizedére esett vissza. A 6 km-es táskai vonalat hivatalosan is halálra ítélték, Csisztafürdő előtt pedig több kilométernyi sínt loptak el az üzemen kívüli pályából.

Vonat a bozótban
A hangulatos tájon kanyargó kisvasút léte a megtörtént felújítások ellenére ma is veszélyben forog. Kilátástalan helyzetére megoldást jelenthetne, ha a helyi önkormányzatok társulásával alakult Balaton-Boronka Kisvasút Kht. saját kezébe venné a vonal irányítását, ám erre a vasúti törvény jelenlegi szabályozása miatt nincs lehetőség. Így marad a kilátástalan jövő, a vandálok tovább pusztíthatják a járműveket a fenyvesi telepen, és elvétve elzötyög egy-egy vonat Somogyszentpálra. A korábbi évek mozdonyvezetéssel, lovaskocsikázással, táskai pincelátogatással színesített Kisvasúti Napjai pedig már csak a múltat jelentik. Jövő szombaton, szeptember 4-én még kérdéses a Kisvasúti Nap sorsa, de az esetleges program megtalálható lesz Hajtó Bálint oldalain .

Eredeti cikk az MNO oldalain

Az oldalon szereplő bármely fénykép, vagy írás esetleges további felhasználásának
csak előzetes hozzájárulásommal tudnék örülni!