Utazásunk Erdélyben
10. nap – 2005. augusztus 17.


Székelyudvarhely > Bögöz > Székelykeresztúr > Rugonfalva > Székelyudvarhely

Székelyudvarhely
A Székelytámadt-vár falai
Székelyudvarhelyi utcarészlet
Székelyudvarhelyi utcarészlet
Székelyudvarhely, unitárius templom
Székelyudvarhely
„Izlike” pékség
Bár inkább ők uralnák a budapesti aluljárókat...
Székelyudvarhely
Székelyudvarhely
A „Vasszékely” szobor
Székelyudvarhely
A katolikus templom, balról Márton Áron püspök szobrával
Székelyudvarhely
Márton Áron szobra
Székelyudvarhely
Pillantás a főtér felé
Székelyudvarhely
A Tamási Áron Gimnázium épülete
Székelyudvarhely
A Tamási Áron Gimnázium épülete
Székelyudvarhely
A Tamási Áron Gimnázium kollégiumának épülete
Székelyudvarhely
A Benedek Elek Tanítóképző épülete
Benedek Elek szobra
Székelyudvarhely, főtér
Székelyudvarhely
Az egykori Vármegyeháza
Szejkefürdő
Szejkefürdő
Szejkefürdő
Szejkefürdő, Orbán Balázs sírja
Szejkefürdő, Orbán Balázs sírja
Székelyudvarhely, Jézus Szíve kápolna
Bögöz XIV. századi temploma
Bögöz temploma
Bögöz temploma
Bögöz temploma
A Szent László legendát elmesélő freskótöredék
Bögöz templomának kazettás mennyezete
Bögöz temploma
Részlet a karzatból
Bögöz temploma
Sírkövek a bögözi templomkertben
Bögöz temploma
Érdekes „vakajtó” a harangozó „helyiségben”
Vonat érkezik Székelyudvarhelyről Agyagfalva megállóhoz
A „székely gőzös” szerelvénye Agyagfalvánál
„Megérkezett a vonat”
(Agyagfalva)
Agyagfalva
Az 1848. októberi székely nemzetgyűlés emlékműve
„Szász és román testvérek, polgártársak! (...)”
(Részlet a nemzetgyűlés felhívásából)
Agyagfalva
Újabb emlékmű 1998-ból
Várakozás a vonatra Kisgalambfalva megállójában
...és rövidesen meg is érkezett a vonat.
Utazás a székely gőzössel
(Kisgalambfalva)
Utazás a székely gőzössel
Utazás a székely gőzössel
Betfalva megállója
Utazás a székely gőzössel
Érkezés Székelykeresztúrra
Székelykeresztúr állomás
Székelykeresztúr állomás
Székelykeresztúr állomás
Székelykeresztúr állomás
Székelykeresztúr, főtér
Székelykeresztúr
Molnár István Múzeum, skanzen
Székelykeresztúr
Molnár István Múzeum, skanzen
Régi és kevésbé régi...
Székelykeresztúr
Molnár István Múzeum, skanzen
Székelykeresztúr
Molnár István Múzeum, skanzen
Székelykeresztúr
Molnár István Múzeum, skanzen
Bambi, az egyik őzike
Székelykeresztúr
Molnár István Múzeum, skanzen
Székelykeresztúr
Molnár István Múzeum, skanzen
Székelykeresztúr vége... Rugonfalva felé
Rugonfalva temploma a XIII. századból
Rugonfalva temploma
Festett kazettás mennyezet
Rugonfalva temploma
Freskótöredék
Rugonfalva temploma
Rugonfalva temploma
Rugonfalva temploma
Rugonfalva, falurészlet...
Eső előtt
Kilátás az autóból
...az esőben érkező tehénre
(Rugonfalva)

Az oldalon szereplő bármely fénykép, vagy írás esetleges további felhasználásának
csak előzetes hozzájárulásommal tudnék örülni!