Az oldalra felkerült:
2013. június 1-én

Kirándulás a LÁEV egykori
Mahóca – Farkasgödör-Örvénykő vonalszakaszán
2013. április 21.


    A tavaly megkezdett „sorozat” folytatásaként idén is folytattuk a LÁEV szárnyvonalának gyalogos bejárást. Ezúttal a már felszámolt Mahóca – Farkasgödör-Örvénykő szakaszt kerestük fel. Nem csalódtunk, ahogyan már sokaktól hallottuk is, ez is egy gyönyörű szakasz volt. A síneket (már ami még megvolt..) 2006-ban szedték fel, de még ma is sok nyomát találni a vasútnak.

A szárnyvonalat most is Varbó felől közelítettük meg. Ez Mahóca „bejárata” még az útátjáró előtt, szerencsére ép pályával.
Mahóca
Itt kezdődött az állomás, illetve idáig van egyben a pálya Papírgyártól...
Mahóca állomás, a jellegzetes lépcsővel
Mahóca
A tábla még jól tartja magát. Reméljük „lát” majd még vonatról leszállt utasokat is...
Mahóca állomás
Friss omlás a rakodófalból...
Mahóca állomás, maradék vágányokkal...
Mahóca után, néhányszáz méteren ép, kiváló állapotú pálya húzódik a munkásházig...
A mahócai munkásháznál
Friss omlás nyomai, melynek során jól láthatóvá vált, hogy itt egy nyomvonalkorrekciót hajtottak végre valamikor... A „mai” pálya ezzel el is kerüli ezt az omlást is.
Természeti szépségek a munkásház közelében
Úton az egykori nyomvonalon Mahóca – Taksalápa között
Jól látszik a viszonylag friss (2000-2002. körül volt itt az utolsó felújítás...), néhai ágyazat...
Az első megtalált alátétlemez
Később még jó néhány hasonlóra bukkantunk a vonal mentén...
...és akadtak egyéb „relikviák” is
Évtizedes tejeszacskó hirdeti a régebbi idők emberének hanyagságát...
Alighanem egykori pályamunkások „ügyességi vetélkedőjének” jelei a vonalmenti fákon...
(talpfahasadás-gátló lemezek...)
Vonalrészlet még mindig Taksalápa felé haladván
Érdekes fametszet – akár egy régi szalagos magnó... :-)
Még mindig Taksálápához közelítvén
Látványos „panorámaszakasz” háttérben Varbó látképével
Végre megérkeztünk Taksalápához (Taksalápa 3,6 km-re volt vasúton Mahócától)
Itt valaha egy elágazás volt, jobbra egy állomással, illetve rakodóval, a vonal balra haladt tovább.
Talpfák és betonaljak maradványai Taksalápán
Taksalápa
Itt terült el az egykori állomás, illetve rakodó (balról a vágányok, jobbról a szintemelkedés után a rakodóterület)
Taksalápa, néhai rakodó
Amíg nem találtunk betonaljakat, nem is volt könnyű beazonosítani a vágány helyét...
...de aztán egyre több minden került elő...
Talán megfontolandó lenne egyszer végigjárni a vonalat és begyűjteni a még használható alkatrészeket...
„Expedíciónk” résztvevői a néhai taksalápai rakodó maradványainál
Haladunk tovább Taksalápától
...itt-ott még ilyen kis síndarabok is előkerültek...
Látványos vonalrészlet Taksalápa után
Milyen jó kis fotómegállást lehetne (ill. lehetett volna...) itt tartani... :-)
A szárnyvonal utolsó felújítása láthatóan minőségi anyagokból történt. Megkockáztatom, számtalan, még ma is használható telített egykori nagyvasúti talpfa hever szanaszét a vonal mentén...
Taksalápa után efféle tájban lehetett gyönyörködni a vonatból...
...meg effélében
A sok kettétört fa alighanem a 2008-as (?) széltörés eredménye...
Égre meredő „jel”
Taksalápa és Tizesbérc között volt egy komolyabb bevágás is, éppen itt járunk
Komoly bevágás után komoly töltés...
Újabb elfeledett vasúti alkatrészek...
A rejtélyes, útátjárószerű valami Taksalápa és Tizesbérc között
Megérkeztünk Tizesbércre (ez 2,8 km volt Taksalápától)
Valaha ez is egy „kvázi elágazás volt”, de egy nyomvonalkorrekció előtti, ill. utáni szakaszé.
Tizesbércnél követjük a régi nyomvonalat (jobbra), ami itt egy 60 m sugarú, majdnem teljes kört írt le. A régi nyomvonalat egy töltéselmosás miatt számolták fel 1975-ben.
Tizesbérc
Végre találtunk egy betonaljat a régi nyomvonalon, a töltéselmosás szélén.
Tizesbérc
Maga a töltéselmosás (sajnos elég nehezen látszik) a régi nyomvonalon, előtérben az előbb említett betonaljjal.
Tizesbérc
A régi nyomvonal töltése az elmosás után
Tizesbérc
Szemben, egy jobbos ívben haladt az 1975-ös nyomvonalkorrekció utáni nyomvonal.
Tizesbérc
Némi vágánymaradványok a nyomvonalkorrigált szakaszon – valójában nehezen érthető, hogy vajon miért nem erre épült meg eleve a vonal?
Haladunk tovább Tizesbérctől Farkasgödör-Örvénykő felé a vonalon
Ottfelejtett jelző az egykori pálya mentén...
Pályamaradványok...
Alighanem nemrég jártak előttünk más vasútbarátok is itt... :-)
Nyomvonalrészlet Farkasgödör felé haladva
Megérkeztünk Farkasgödör-Örvénykőre
Itt kezdődött az állomás.
Farkasgödör-Örvénykő
Itt volt a kezdőpont felőli váltó, még talpfák is vannak, természetesen alátétlemezekkel együtt...
Farkasgödör-Örvénykő
Érdekes, kettős ívben, egy völgyet áthidaló töltésen, a hegy oldalában feküdt az állomás. A képen visszafelé nézünk, a vágányok balra íveltek.
Farkasgödör-Örvénykő
Ez volt a kilátás az állomástól a völgy felé...
Farkasgödör-Örvénykő
Az állomás után még volt egy 100 méteres rakodóvágány is. Jobbra a farkasgödöri tisztás.
Farkasgödör-Örvénykő
A néhai rakodó, meglepően jó állapotban
Farkasgödör-Örvénykő
A vonal utolsó néhány méterén még megvan 1-1 szál sín...
Farkasgödör-Örvénykő
Itt volt a Parasznyai szárnyvonal végpontja (felülnézetből).
Farkasgödör
A vonal végéhez közel tündéri kis kárpáti hangulatú forrásfoglaló található.
Farkasgödör
Kiváló kirándulócélpont és piknikezőhely a forrásfoglalóval
Farkasgödör
Kulcsosház
Utunk vége Szentlélek volt, itt még kinéztünk a Látó-kövekhez.
Kilátás Szentléleknél, a Látó-kövektől
A távolban a Lázbérci-víztározó

Az oldalon szereplő bármely fénykép, vagy írás esetleges további felhasználásának
csak előzetes hozzájárulásommal tudnék örülni!